Datum: 1. Quartal 2012
Anlass: Tagungsreihe Anhalt 800 (Vor-und Frühgeschichte/ Mittelalter)
Ort: Schloss Ballenstedt
Infos: http://www.anhalt800.de/
Kontakt: susann.voigt(at)studium-hallense.de


Datum: Juni 2012
Anlass: Feier 5 Jahre Studium Hallense e. V.
Ort: Halle (Saale)
Kontakt: susann.voigt(at)studium-hallense.de


Datum: 2. Quartal 2012
Anlass: Tagungsreihe Anhalt 800 (Frühe Neuzeit)
Ort: Schloss Bernburg
Kontakt: susann.voigt(at)studium-hallense.de


Datum: 3. Quartal 2012
Anlass: Tagungsreihe Anhalt 800 (Neuzeit)
Ort: Köthen
Kontakt: susann.voigt(at)studium-hallense.de


Datum: 4. Quartal 2012
Anlass: Tagungsreihe Anhalt 800 (Zeitgeschichte)
Ort: Technikmuseum Dessau
Kontakt: susann.voigt(at)studium-hallense.de